Natalia

Natalia

znajduje słowa na to, co Ci do głowy przyjdzie, i wiąże je w zwarty tekst. Wygładza już gotowe zdania, wyrównuje zagięcia językowych potknięć, rzuca mosty przez doły ortografów, znajduje zagubione związki frazeologiczne. Z wielką delikatnością i rozwagą, a czasem z niezbędną bezwzględnością sprawia, że słowa wiążą się w zdania, zdania w akapity, a te w całe strony.